BLOGS

BY WISDOM BRIDAL BOUTIQUE

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2567 มีวันไหนบ้างนะ เรามีคำตอบ

25/03/2024

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2567 มีวันไหนบ้างนะ เรามีคำตอบ

การเลือกวันเวลาและฤกษ์แต่งงาน ปี 2567 มีความสำคัญต่อการเริ่มต้นชีวิตคู่ของบ่าว-สาวอย่างมาก เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จึงมองว่าเป็นฤกษ์ดีของการเริ่มต้นชีวิตคู่ และการเลือกฤกษ์ดีจะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่น เจริญรุ่งเรือง โดยแต่ละเดือนมีฤกษ์ดีแตกต่างกันออกไป ส่วนปี 2567 นั้นมีฤกษ์แต่งงานดีที่สุด 2567 วันไหนบ้างตามเรามาดูกันได้เลย

ฤกษ์แต่งงาน

ข้อมูลต่าง ๆ น่ารู้เกี่ยวกับฤกษ์แต่งงาน ปี 2567

ความหมายของฤกษ์แต่งงาน ปี 2567 คือ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเริ่มต้นชีวิตคู่ เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลามงคล และการเลือกฤกษ์แต่งงานดี จะช่วยให้ความรักหลังแต่งงานราบรื่น พร้อมความมั่งคั่งและประสบความสำเร็จสูงมาก โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับฤกษ์แต่งงานน่าสนใจดังนี้

1.ประเภทฤกษ์มงคลเลือกเป็นวันแต่งงานมีกี่แบบ

1. ฤกษ์แต่งงานในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 แบบดังนี้
2. ฤกษ์ดิถี : เลือกตามวันข้างขึ้น-ข้างแรม เชื่อว่าเจริญรุ่งเรือง
3. ฤกษ์ยาม : คำนวณจากวัน/เดือน/ปี ของบ่าว-สาวตามหลักโหราศาสตร์
4. ฤกษ์สะดวก : เป็นฤกษ์ตามความสะดวกของบ่าว-สาว ไม่เน้นหลักโหราศาสตร์
5. ฤกษ์ตามความเชื่อ : เป็นฤกษ์ตามความเชื่อตามประเพณีเช่น ฤกษ์ไทย ฤกษ์จีน เป็นต้น

2. แนะนำวิธีการเลือกฤกษ์แต่งงาน

ส่วนการพิจารณาฤกษ์แต่งงานง่ายมากนั่นก็คือ
● ความพร้อมของสถานที่จัดงาน
● งบประมาณที่มีในการจัดงานแต่งงาน
● จำนวนแขกที่ต้องการเชิญเข้ามาร่วมพิธี
● ความสะดวกของผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่าย (ฝ่ายบ่าว-สาว)

รวมฤกษ์ดี ปี 2567 แต่ละงานสำหรับจัดงานแต่ง

ฤกษ์ดี ปี 2567, ชุดไทยแต่งงานเรียบๆ

หากคุณกำลังมีแผนจัดงานแต่ง และกำลังดูฤกษ์ดีเหมาะแก่การเลือกเป็นวันมงคลสมรสในปี 2567 ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. มีวันไหนบ้าง ในบทความนี้เราได้รวบรวมฤกษ์ดีของแต่ละเดือนครบทุกเดือนทั้งปี 2567

1. เดือนมกราคม

● วันพฤหัสบดี 4 มกราคม 2567
● วันเสาร์ 6 มกราคม 2567
● วันพุธ 10 มกราคม 2567
● วันพุธ 17 มกราคม 2567
● วันเสาร์ 20 มกราคม 2567
● วันอังคาร 23 มกราคม 2567
● วันจันทร์ 29 มกราคม 2567

2. เดือนกุมภาพันธ์

● วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567
● วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567
● วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567
● วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567
● วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567
● วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567
● วันพุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567

3. เดือนมีนาคม

● วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2567
● วันอังคาร 5 มีนาคม 2567
● วันเสาร์ 9 มีนาคม 2567
● วันเสาร์ 16 มีนาคม 2567
● วันอังคาร 19 มีนาคม 2567
● วันศุกร์ 22 มีนาคม 2567
● วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

4. เดือนเมษายน

● วันจันทร์ 1 เมษายน 2567
● วันพุธ 3 เมษายน 2567
● วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2567
● วันจันทร์ 15 เมษายน 2567
● วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2567
● วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2567
● วันเสาร์ 27 เมษายน 2567

5. เดือนพฤษภาคม

● วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567
● วันศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567
● วันอังคาร 7 พฤษภาคม 2567
● วันอังคาร 14 พฤษภาคม 2567
● วันศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567
● วันจันทร์ 20 พฤษภาคม 2567
● วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2567
● วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567

6. เดือนมิถุนายน

● วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2567
● วันพุธ 5 มิถุนายน 2567
● วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567
● วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567
● วันพุธ 19 มิถุนายน 2567
● วันอังคาร 25 มิถุนายน 2567
● วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2567

7. เดือนกรกฎาคม

● วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2567
● วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567
● วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567
● วันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2567
● วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567
● วันพุธ 24 กรกฎาคม 2567
● วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567
● วันอังคาร 30 กรกฎาคม 2567

8. เดือนสิงหาคม

● วันเสาร์ 3 สิงหาคม 2567
● วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม 2567
● วันพุธ 14 สิงหาคม 2567
● วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2567
● วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2567
● วันอังคาร 27 สิงหาคม 2567
● วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2567

9. เดือนกันยายน

● วันจันทร์ 2 กันยายน 2567
● วันจันทร์ 9 กันยายน 2567
● วันพฤหัสบดี 12 กันยายน 2567
● วันอาทิตย์ 15 กันยายน 2567
● วันเสาร์ 21 กันยายน 2567
● วันพุธ 25 กันยายน 2567
● วันศุกร์ 27 กันยายน 2567

เจ้าบ่าว-เจ้าสาว

10. เดือนตุลาคม

● วันอังคาร 1 ตุลาคม 2567
● วันพุธ 9 ตุลาคม 2567
● วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567
● วันอังคาร 15 ตุลาคม 2567
● วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2567
● วันศุกร์ 25 ตุลาคม 2567
● วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2567

11.  เดือนพฤศจิกายน

● วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2567
● วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567
● วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2567
● วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2567
● วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2567
● วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน 2567
● วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2567

12. เดือนธันวาคม

● วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2567
● วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567
● วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2567
● วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2567
● วันจันทร์ 23 ธันวาคม 2567
● วันพุธ 25 ธันวาคม 2567
● วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม 2567

การเตรียมตัวสำหรับเจ้าบ่าว-เจ้าสาวหลังได้ฤกษ์แต่งงานเรียบร้อยแล้ว

วันมงคลสมรส, ชุดไทยแต่งงานเรียบๆ

หลังจากได้ฤกษ์แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเตรียมงานของคู่บ่าว-สาวก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นการดูร้านแต่งงานเพื่อเช่าชุด ถ่ายพรีเวดดิ้ง อีกทั้งวางแผนหาไอเดียงานแต่งจะออกมาในธีมไหน และสถานที่จัดงานด้วย

วันมงคลสมรส, ชุดไทยแต่งงานเรียบๆ

1. วิธีเลือกร้าน Wedding

เพื่อถ่าย pre-wedding และเลือกชุดแต่งงานสำหรับการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ควรเลือกร้านที่ตรงใจของคู่บ่าว-สาวมากที่สุด ทั้งราคา มีชุดให้เลือกมากมายหลายสไตล์ การบริการดี สามารถปรึกษาได้ทุกเมื่อ และหนึ่งในร้านแนะนำคือร้าน WISDOM BRIDAL BOUTIQUE ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ดังนี้
● มีชุดแต่งงานหลายแบบทั้งชุดไทย ชุดแต่งงานยุโรป
● บริการดี การันตีรีวิวจากลูกค้าแบบปากต่อปากที่เข้ามาใช้บริการ
● มีบริการถ่ายพรี-เวดดิ้ง พร้อมช่างภาพ ช่างผมและช่างแต่งหน้ามืออาชีพ

2. ไอเดียในการจัดงานแต่งควรเป็นแบบไหน

ไอเดียธีมงานแต่งในปี 2567 มีหลายแบบเช่น มินิมอล ธรรมชาติ วินเทจ และสไตล์ไทย ฯลฯ โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยของบ่าว-สาวคือ
1. สถานที่จัดงาน
2. กิจกรรมภายในงาน
3. ธีมงานและชุดแต่งงาน
4. งบประมาณและเวลาเตรียมงาน
5. เมนูอาหารที่ใช้สำหรับจัดเลี้ยงและของชำร่วย

4 สถานที่จัดงานแต่งยอดนิยมในปัจจุบัน

3. 4 สถานที่จัดงานแต่งยอดนิยมในปัจจุบัน

สถานที่จัดงานแต่งในปัจจัยที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับงบประมาณ ธีมงาน จำนวนแขก อีกทั้งความสะดวกต่าง ๆ เช่น การเดินทาง และที่จอดรถเป็นต้น โดยมีสถานที่จัดงานหลัก ๆ ดังนี้
1. ชายทะเล ริมแม่น้ำ
2. ศาลาอเนกประสงค์
3. ที่บ้านของเจ้าสาว-เจ้าบ่าว
4. ห้องอาหารในร้านอาหาร รีสอร์ตและโรงแรม

4 สถานที่จัดงานแต่งยอดนิยมในปัจจุบัน

สรุป ฤกษ์แต่งงาน ปี 2567 เป็นความเชื่อที่มีมานานและยังนิยมทำกันในไทย

ในแต่ละปีฤกษ์แต่งงานจะมีวันดีและวันไม่ดีวนกันไป ซึ่งการเลือกฤกษ์แต่งงาน 2567 เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคนยึดเชื่อ เพราะมั่นใจว่าจะทำให้ชีวิตของคู่ของคู่รักราบรื่น และประสบความสำเร็จตลอดการครองคู่กันจนถึงวันวาระสุดท้ายของชีวิต และในปี 2567 มีฤกษ์แต่งงานมากมายที่ช่วยให้คู่รักวางแผนกำหนดการแต่งงาน เพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ในปีนี้ง่ายขึ้น

ร้านเช่าชุดไทย รามอินทรา, Wedding Studio Bangkok ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 086-355-0454, 086-387-4303
Facebook : wisdomwedding
Line : @wisdombridal

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

CONTACT

ที่อยู่ 206 ถ.รามอินทรา กม.4 ปากซอย 10 กรุงเทพมหานคร

SERVICE

POLICY

เช่า - ตัด ชุดวิวาห์ ชุดไทย ชุดราตรี สูท บริการถ่ายภาพแต่งงาน ครอบครัว บริการแต่งหน้า และ ทำผม การ์ดเชิญ และ ของชำร่วย ถ่ายวีดีโอ ในวันงานเลี้ยง ถ่ายภาพ ในวันงานเลี้ยง

POLICY

FACEBOOK PAGE

© Wisdom Bridal Boutique.​ All right reserved

Copyright © 2023,Wisdom Bridal Boutique บริการ ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง PREWEDDING รับถ่ายพรีเวดดิ้ง รับถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง ราคา PREWEDDING เช่าชุดเจ้าสาว รามอินทรา

MAP

LINE

TEL